tištěná kniha
Dějiny knihoven a knihovnictví

Dějiny knihoven a knihovnictví

Cejpek, Jiří a kol.

témata: informační věda a knihovnictví

brožovaná, 248 str., 2. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 80-246-0323-3
doporučená cena: 165 Kč

Anotace

První část publikace zahrnuje vybrané kapitoly ze světových dějin knihoven a knihovnictví. Čtenář se seznámí s počátky písemnictví ve starověkém Egyptě a starověkých říších v Mezopotámii, s knihovnami antického Řecka a římské říše a se středověkými a novověkými evropskými knihovnami a knihovnictvím. Druhá část obsahuje souvislý přehled dějin českých knihoven a českého knihovnictví. Výklad je veden od prvních kapitulních a klášterních knihoven na samotném úsvitu českých dějin v 10. a 11. století až po období meziválečné Československé republiky, spjaté s velkorysou výstavbou sítě veřejných knihoven a s počátky vědeckých knihovnických teorií.