tištěná kniha
Válečné deníky Jana Opočenského

Válečné deníky Jana Opočenského

Němeček, JanČechurová, JanaKuklík, JanČechura, Jaroslav

témata: biografie a paměti

vázaná, 496 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2001
ISBN: 80-246-0239-3
doporučená cena: 505 Kč

E-shop

Anotace

Londýnské deníky historika a diplomata Jana Opočenského představují každodenní autorův písemný záznam v časovém období od 2. července 1940 do prosince 1945. Chronologicky řazené deníky podávají jedinečný obraz o vývoji a politických problémech československého politického exilu ve Velké Británii během druhé světové války. Cenné jsou i autorovy informace o různých nenaplněných osobních a politických ambicích jednotlivých představitelů československého odboje.

Obsah

Úvod
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1942
Rok 1943
Rok 1944
Rok 1945
Rejstřík
Seznam použitých pramenů a literatury

Recenze

Přestože nejde o dílo, které by mělo chtěnou literární stavbu, je to čtení napínavé jak pro historika, který se při studiu oné doby bez něho prostě neobejde (i když Opočenského zápisy už leckomu dobře posloužily pro jeho literární ambice), tak pro toho, kdo chce být „in“ v oné době. Po přečtení prvních dvou – tří stran je už čtenář „ztracen“. Třináctistránkový úvod vydavatelů je moudře koncipován zdrženlivě jak co do rozsahu, tak co do šíře záběru. Nebylo by bývalo zatěžko edici předeslat úvod několikanásobný, látka k tomu sváděla. Autoři však nepodlehli a tak skromná monumentalita edice s odstupem doby je a bude stále zřetelnější. Když jsem odpovídal na anketu o historické knize minulého roku, neměl jsem toto dílo ještě v rukou. Alespoň dodatečně si je do dobré společnosti autorů a autorek, které jsem tam uvedl, dovoluji zařadit.
Ivan Hlaváček (Dějiny a současnost 4/2002, str. 61–62)