tištěná kniha
Edvard Beneš - diplomat na cestách

Edvard Beneš - diplomat na cestách

Čechurová, JanaČechura, Jaroslav

témata: historie – 20. století

brožovaná, 212 str., 1. vydání
vydáno: duben 2000
ISBN: 80-246-0010-2
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Cílem publikace je seznámit širší odbornou veřejnost s obsahem depeší, které ze svých zahraničních cest v letech 1919-1928 zasílal do Československé republiky ministr zahraničí Edvard Beneš. Ojedinělý historický pramen poskytuje velké množství informací vztahujících se k počátkům samostatného československého státu, mezinárodní politice, konstituování a fungování československé diplomacie, klíčovým osobnostem české politiky a samozřejmě i k pochopení Benešovy mnohostranné politické činnosti v letech 1919-1928. Každá z příslušných 50 Benešových cest je představena v samostatné kapitole, je uvedena informativním kalendáriem a obsahuje podrobný poznámkový aparát.

Recenze

? Edice depeší poslouží důkladněji historickému bádání o československé zahraniční politice a diplomacii a vůbec o mezinárodních vztazích v 20. letech našeho století a bude nepřehlédnutelná také pro skicování Benešova portrétu. ? Čechurovi je shromáždili z Benešova archívu a z archívu ministerstva zahraničních věcí, nepochybně v plném rozsahu. Každou Benešovu cestu sevřeli do jedné kapitolky, která je uvedena informovaným kalendáriem a depeše vybaveny nezbytným poznámkovým aparátem vztahujícím se k určitým údajům v nich, k událostem a osobám. Edice bude historiografii sloužit trvale a zajímavá může být i pro širší obec zájemců o novodobé dějiny, kteří jejím prostřednictvím mohou autenticky poznávat diplomacii prvního československého státu.

Z recenzního posudku: Prof. dr. Robert Kvaček