tištěná kniha
Neklidné století

Neklidné století

Čechura, Jaroslav

témata: historie – středověk

brožovaná, 414 str., 1. vydání
vydáno: březen 2021
ISBN: 978-80-246-4730-2
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války. Turbulentní události z všednodennosti sedláků a selek na gruntech třeboňského panství popisuje autor díky práci s několikerým typem pramenů, pozemkovými a jiterními knihami, poddanskými soupisy, matrikami, populačními seznamy, výhosty, urbáři, egodokumenty či robotními seznamy. Pečlivá heuristika mu dovoluje nejen představit osudy konkrétních aktérů, ale zároveň vyvodit z jejich jednání obecnější vzorce chování tehdejších poddaných i správy panství.