Historiographie – Ethnographie – Onymie

Historiographie – Ethnographie – Onymie

Untersuchungen zu den grundlegenden Diskursen der alten Levante

Čech, Pavel

témata: lingvistika, archeologie, historie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2022
ISBN: 978-80-246-4911-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Zakládací mýty a legendy se z předhelénistické Levanty zachovaly – snad s výjimkou Starého zákona – ve formě útržkovitých informací nejrůznější provenience, od onomastiky a struktury královských seznamů po stručné zprávy dobyvatelů. Případové studie epigrafických pramenů od rané doby bronzové (Ebla) přes pozdní bronz (Ugarit) po ranou dobu železnou (Aramejci, Starý zákon, Pelištejci) odhalují jednotná pravidla, která podobu těchto legend jako prostředků etnické inkorporace a politické legitimizace určovala. Že reflexe těchto pravidel mohla být schopnými autory využita k vlastním cílům, je doloženo analýzou tvorby ugaritského písaře Ilimilka.