tištěná kniha
Analýza obsahu mediálních sdělení

Analýza obsahu mediálních sdělení

Carpentier - Reifová, Irena

témata: média a komunikace

brožovaná, 150 str., 3. vydání
vydáno: září 2011
ISBN: 978-80-246-1980-4
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Třetí vydání knihy poskytující úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy mediálních informací. První část publikace tvoří tři texty sociologů z univerzity v Erlangenu-Norimberku, vypracované v rámci společného projektu s katedrou masové komunikace IKSŽ a Centrem mediálních studií FSV UK. Uvádějí čtenáře do
problematiky vztahu médií a veřejné sféry, ukazují způsoby kvantitativního rozboru masově mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část knihy přináší konkrétní výsledky projektu, který se zabýval zobrazováním tzv. vánoční krize v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 ve zpravodajství Českého rozhlasu.