tištěná kniha e-kniha
Poznávání života

Poznávání života

Canguilhem, Georges

témata: filozofie, přírodní vědy – biologie
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 242 str., 1. vydání
překlad: Šarkadyová, Lucie
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3389-3
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží Gaston Bachelard se svou teorií epistemologických zlomů, Georges Canguilhem se svými dějinami vědeckých pojmů a Michel Foucault se svou archeologií vědění. Zatímco Bachelardovo a zejména Foucaultovo dílo se v českém prostředí těší trvalému zájmu odborné veřejnosti, Canguilhemova epistemologie je v něm téměř neznámá. Ve francouzské a anglosaské tradici bývá nicméně právě ona považována za jeden z významných milníků dějin filosofie a v současné době z ní vychází mnozí autoři, kteří se snaží formulovat novou definici živé přírody a překonat mechanistické pojetí organismu. Předkládaný soubor statí vydaný Canguilhemem pod názvem Poznávání života představuje v ucelené formě nejvýznamnější myšlenkové okruhy, kterými se zabýval. Čtenář v něm má možnost nahlédnout, do jaké míry se Canguilhemův svébytný filosofický postoj formoval prostřednictvím studia vědeckých prací autorů z dob minulých, kteří jinak neprávem mohli upadnout v zapomnění. Právě intenzivní vyrovnávání se s vědci, jakými byli Claude Bernard, Pierre Jean George Cabanis či Georges Louis Leclerc de Buffon, umožňuje totiž Canguilhemovi dospět k nejvýznačnějším tématům filosofie života a filosofie vědy, mezi něž náleží například otázky revize a možné rehabilitace vitalismu, významu prostředí při utváření a poznávání organismu, definice normality a patologie či problematika dějinnosti biologie.

Obsah

Canguilhemovi na cestu (Jan Šebestík)

Předmluva k prvnímu francouzskému vydání z roku 1952
Předmluva k druhému francouzskému vydání z roku 1965

Úvod: Myšlení a živé

I. METODA
Experimentování v biologii živočichů

II. DĚJINY
Buněčná teorie

III. FILOSOFIE
1. Rysy vitalismu
2. Stroj a organismus
3. Živé a jeho prostředí
4. Normální a patologické
5. Monstrozita a monstrózno

DODATKY
I. Poznámka k přechodu od teorie vláken k teorii buňky
II. Poznámka ke vztahům mezi buněčnou teorií a Leibnizovou filosofií
III. Výňatek z Řeči o anatomii mozku pronesené Nielsem Stensenem pánům ze shromáždění u pana Thévenota v Paříži v roce 1665

Poznámka k překladu
Literatura
Rejstřík

Nejnovější tituly v edici