tištěná kniha
Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939

Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939

Čábelová, Lenka

témata: média a komunikace

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: květen 2003
ISBN: 80-246-0624-0
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Autorka popisuje rozhlasové vysílání na území Čech a Moravy od vzniku první soukromé rozhlasové společnosti v Čechách roku 1923, přes zahájení vysílání, kapitálový vstup státu do rozhlasové instituce, téměř úplné postátnění v roce 1938, až po převzetí vysílací sítě Němci v roce 1939. Tematicky se věnuje postavení a struktuře rozhlasové společnosti, zákonným podmínkám pro její činnost, financování výroby programu, koncepci, struktuře a hlavním žánrům vysílacího programu a rozvoji technologie a vysílací sítě.

Obsah

Úvod
1.Úvod do historie rozhlasu
1.1 Počátky elektronické distanční komunikace
1.2 Fenomén rozhlasové komunikace
2.Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě 1923-1939
2.1 Vnější podmínky pro rozhlasovou činnost
2.2 Vývoj rozhlasové společnosti
2.3 Vnitřní struktura rozhlasové společnosti z hlediska přípravy programu
2.4 Postavení posluchačů
2.5 Vývoj rozhlasové techniky
2.6 Financování rozhlasového vysílání
2.7 Rozhlasový program
2.8 Rozhlas jako objekt zájmu společnosti
3.Exkurz: Obraz nového média v médiu starém -1924 (analýza tisku)
3.1 Cíle a východiska analýzy
3.2 Struktura analýzy
3.3 Metoda práce
3.4 Analýza
3.5 Shrnutí analýzy
4.Závěr
Použité zkratky
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík

Recenze

Dějiny rozhlasu patří mezi jedno z mnoha zanedbávaných témat v české historiografii. Snad k tomu přispívá i skutečnost, že ve svých počátcích bylo jeho působení v Československu poněkud rozpačité. Další příčinu asi představuje i roztříštěnost relevantních pramenů k problematice. Stávající bílé místo v historickém výzkumu se snaží alespoň částečně zaplnit Lenka Čábelová svoji prací Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Če­chách a na Moravě v letech 1923?1939 (Karolinum, Praha 2003). Soustředila se především na institucionální vývoj rozhlasového vysílání, na jeho legislativní i technické zázemí a pozornost věnuje i tehdejší skladbě programu. Jak sama autorka přiznává, její studie především řadu otázek otvírá. Nedořešena zůstává velmi zajímavá problematika vlivu politických stran a pouze ?nakousnuta? je i nesmírně důležitá otázka ohlasu meziválečného československého rozhlasového vysílání mezi samotnými posluchači. Nyní vyšlou knihu tedy můžeme považovat pouze za první, byť důležitý kamínek budoucí pestré mozaiky.
Kuděj 2004/1, Výběr literatury