e-kniha
Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu

Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu

Busta, JanBílý, MilanSuchý, Jiří

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2021
ISBN: 978-80-246-4802-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena pro trenéry vodních sportů, především vodního slalomu, rychlostní kanoistiky a sjezdu, přínosná je zejména v rámci pregraduálních oborů při vysokoškolském studiu trenérské specializace kanoistiky. V teoretické části integruje dostupné poznatky o všech faktorech struktury sportovního výkonu ve vodním slalomu, resp. kanoistice obecně. V části výzkumné se zabývá vlivem kondičních a somatických předpokladů na výkonnost ve slalomu, dále rozdíly mezi výkonnostními skupinami a možnostmi predikce výkonnosti na základě znalosti konkrétních hodnot ukazatelů tělesné kondice a stavby. Následně stanovuje úroveň kondičních a somatických předpokladů, která determinuje vrcholovou výkonnost vodních slalomářů, a vytváří model sportovce této velmi specializované sportovní disciplíny.