tištěná kniha e-kniha
Profesionální rodičovství

Profesionální rodičovství

Búšová Šmajdová, KatarínaKučera, Miloš

témata: sociální práce, psychologie

brožovaná, 224 str., 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2779-3
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se věnuje „profesionálnímu rodičovství“, reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku.
Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří "profesionálních rodin". Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s "matkou", posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi „profesionálkou“ a "matkou navždy".
Tištěný text je doplněn internetovým přístupem k výchozím, "surovým" datům ze zúčastněného pozorování a z rozhovorů. Kompletní přepisy všech zrealizovaných interview uvádíme na webových stránkách nakladatelství Karolinum.

Recenze

Napriek tomu, že to, čo sa na Slovensku nazýva "profesionálne rodina" a platí v slovenskej legislatíve už viac ako 20 rokov (od 1.1. 1994), existuje len niekoľko serióznych prác, ktoré sa túto formu starostlivosti pokúšajú odborne posúdiť. Hoci ešte donedávna v Česku časť aktivistov v oblasti náhradnej výchovy pozerala na slovenskú prax s istou dávkou závisti a časť odborníkov naopak azda s rovnakou mierou skepse, nebol to aktuálne "český" problém. Dnes je to však inak. Krátkodobá pěstounská péče je realitou. Dôležitým faktom je, že v mnohých psychologických a pedagogických charakteristikách pripomína slovenskú profesionálnu rodinu. Slovensko-česká autorská dvojica prichádza s knihou, o ktorú by mali mať práve preto záujem nielen pestúni krátkodobého pestúnstva a tí, ktorí v tejto oblasti pracujú, ale aj obe už spomínané opozičné skupiny - nadšení aktivisti aj skeptickí odborníci.
Priznávame sa k tomu, že sme zachytili už prvé autorkine doktorandské články, ktoré sa tejto téme venovali a že sme posudzovali aj jej dizertačnú prácu. S istou dávkou uspokojenia konštatujeme, že rovnako ako autorka urobila významný odborný posun od prvých článkov k dizertačnej práci, urobila pozitívny posun aj od dizertačnej práce k predkladanej knihe. Spoluautortsvo Miloša Kučeru tu vnímame jednak v polohe toho, kto sa ako prvý autorky pýta a kto jej ako prvý ponúka svoje videnie problému, jednak toho, kto si uvedomuje šírku cieľovej skupiny čitateľov a stará sa o to, aby bol text knihy "čtivý". Logická štruktúra práce, jej prehľadnosť a voľba vhodných štylistických prostriedkov sú veľmi dôležité najmä preto, že ide o prácu rozsiahlu.
Oceňujeme, že ide skutočne o odbornú etnografickú štúdiu, ktorá je oslobodená od ideologických proklamácií apolitických želaní záujmových skupín. Zvolená výskumná metóda síce neumožňuje robiť zovšeobecňujúce závery, ale v svojej autenticite ponúka rad podnetov a informácií, ktoré by ostali pri kvantitatívnej metodológii "utajené", pričom však vôbec nejde o javy okrajové. Vo vzťahu k profesionálnemu rodičovstvu považujeme za "šťastné" aj to, že sa autori vo svojej východiskách opierajú o teóriu D. Winnicotta.
Celkove vnímame prácu ako veľmi kvalitné a potrebné dielo. Oceňujeme vklad oboch autorov. Je samozrejme rad otázok, na ktoré kniha neponúka odpovede (burn-out syndróm profesionálnych rodičov, "matching" - optimálne spájanie dieťaťa a rodiny atď.). Nie je to jej cieľom. Nezabúdame na to, že ide predovšetkým o etnografickú štúdiu. A tu autori naplnili od A po Zet.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.