Život v průsečíku rizik

Život v průsečíku rizik

Buriánek, Jiří Richter, Eva

témata: sociologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2021
ISBN: 978-80-246-4676-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Současná sociologie si klade otázky, kde, jak a proč vznikají rizika, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost a jak se promítají do jedincovy každodennosti. Na jedné straně stojí rizika jako terorismus či korupce, s nimiž se jednotlivci potýkají jen vzácně, která ale mění podobu celé společnosti. Na straně druhé jsou potom rizika v životě jedinců neustále přítomná, ať už jako možné osobní události (zločin, úraz při sportu, zdravotní problémy či osobní útoky na sociálních sítích) nebo jako příležitosti a výzvy, které někteří dokonce vyhledávají.