tištěná kniha e-kniha
Spoutaný parlament

Spoutaný parlament

Role a fungování zákonodárného sboru Československa v době diktatury KSČ

Bureš, JanCvrček, LukášFialka, JiříRádková, Adéla

témata: historie – 20. století
koedice s: Ústav pro studium totalitních režimů

brožovaná, 188 str., 1. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5409-6
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se věnuje parlamentu v období, kdy nemohl naplňovat své základní poslání – být otevřeným fórem pro střet různých zájmových skupin, vládnoucích a opozičních politických stran. Byl „spoután“ prostřednictvím jednotné kandidátky Národní fronty, v níž pevně vládla KSČ. Jedná se o téma neprávem opomíjené. Přestože parlament řadu tradičních funkcí mezi lety 1948–1989 evidentně neplnil, měl jiné významné funkce – zejména byl mnoha způsoby důležitou oporou vládnoucí diktatury. Co do rozsahu jde navíc o významnou kapitolu dějin českého parlamentu, který navzdory střídání režimů vykazuje silné prvky kontinuity. Tak jako lze příčiny proměn parlamentu po druhé světové válce vysledovat již v předválečném období, i náš současný parlament chtě nechtě vychází z toho, jak fungoval před rokem 1989. Cílem knihy je přispět k lepšímu pochopení tohoto dědictví.