tištěná kniha
Sportovní střelba

Sportovní střelba

Brych, Jan

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 262 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2008
ISBN: 978-80-246-1582-0
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Sportovní střelba zachycuje v jedenácti kapitolách všechny aspekty tohoto sportu - historii, organizaci v národním a mezinárodním měřítku, základní ustanovení pravidel jednotlivých disciplín, údaje o sportovních zbraních, základy balistiky, základní střelecké dovednosti a jejich nácvik, tréninkové prostředky a metody, didaktiku sportovní střelby, výběr talentů a sportovní střelbu mládeže. Další kapitoly jsou věnovány sportovní střelbě tělesně postižených, především z pohledu úpravy pravidel, sportovní střelbě z pohledu fyziologie, zdravotní problematiky a také základním pokynům pro první pomoc. Publikace je určena nejen pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a ostatních vysokých škol v České republice, ale rovněž i pro přípravu trenérů sportovní střelby všech stupňů v Českém střeleckém svazu.