tištěná kniha
Doprava a společnost

Doprava a společnost

Ekonomické aspekty udržitelné dopravy

Brůhová-Foltýnová, Hana

témata: sociologie, ekonomie a finance, přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: červen 2009
ISBN: 978-80-246-1610-0
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí.

Obsah

ÚVOD

1. UDRŽITELNÁ DOPRAVA – HLAVNÍ POJMY A TRENDY VYVOJE
1.1 Vymezení základních pojmů
1.2 Trendy v dopravě
1.3 Druhy dopravy
1.4 Společenské faktory ovlivňující mobilitu

2. SPOLEČENSKÉ DOPADY DOPRAVY
2.1 Negativní externí efekty dopravy
2.2 Pozitivní externí efekty dopravy

3. NÁSTROJE REGULACE DOPRAVY
3.1 Ekonomické nástroje
3.1.1 Fiskální nástroje
3.2 Normativní nástroje
3.3 Nástroje organizační
3.4 Dopady nástrojů regulace dopravy
3.5 Případové studie aplikace ekonomických nástrojů v dopravě

4. REGULACE DOPRAVY VE MĚSTECH
4.1 Specifika městského prostoru
4.2 Environmentálně příznivé druhy osobní dopravy ve městech
4.3 Financování dopravní infrastruktury a provozování dopravy ve městech
4.4 Dobré příklady řešení dopravy ve městech

POUŽITÁ LITERATURA
SEZNAM UŽITEČNÝCH INTERNETOVÝCH ODKAZŮ
SEZNAM ZKRATEK
PŘÍLOHA: PŘÍKLADY ZNAČENÍ A LOGA REGULAČNÍCH OPATŘENÍ V DOPRAVĚ