tištěná kniha
Kristus, Duch a jednota církve v dějinách

Kristus, Duch a jednota církve v dějinách

Ekleziologie J. A. Möhlera

Brož, Prokop

témata: náboženství

brožovaná, 342 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2011
ISBN: 978-80-246-1892-0
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá teologií církve Johanna Adama Möhlera (1796–1838), význačného myslitele katolické tübingenské školy a zakladatelské osobnosti moderní katolické ekleziologie. Möhlerovo dílo, které je zde představeno ve svém vývoji, stojí u zrodu dnes významné teologické tradice (ovlivnilo například teologii tzv. římské školy) a bylo přijato oficiální naukou I. i II. vatikánského koncilu. Český čtenář se tak může poprvé důkladně seznámit s autorem, který je důležitým klíčem k pochopení současné ekleziologie a jehož práce se staly nedílnou součástí teologie 19. i 20. století (A. Š. Chomjakov, G. Perrone, V. S. Solovjov, P. Jevdokimov, J. Ratzinger, W. Kasper, M. J. Himes, B. Forte).

Recenze

Velmi plasticky tu vystupují nové životní impulsy, které Möhler vnáší do jednostranně orientované potridentské ekleziologie - impuls života, Ducha/ducha, organické jednoty Kristova těla, impuls mystické roviny církve a její jednoty. Z těchto impulsů se pak nekonfliktně profiluje pojetí jednoty v mnohosti, duchovně/mysticky podbudované pojetí tradice a vnější podoba církve, která tuto vnitřní jednotu vyjadřuje. Hezky se také Prokopu Brožovi podařilo mezi řádky ukázat, jak významnou roli hraje spolužití teologů různých tradic na jedné univerzitě a jak mnohdy polemické diskuse, střety pojetí a teologických postojů vedou k plodným obohacujícím závěrům. Autor spolu s významnými möhlerovskými badateli (Geiselmann) věnuje pozornost také Möhlerovu pojetí hereze. Hereze je jistě projevem egoistických sil a hříchu, ale má také svou pročišťující funkci vzhledem k pravdě. (...) Protiklady jsou v církvi projevem života a jednoty.

Z recenzního posudku: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Celkové hodnocení předloženého díla musí být veskrze pozitivní. Již bylo řečeno, že se jedná o velké novum v české jazykové oblasti. Téma je nesnadné historicky, myšlenkově i jazykově. Nesmí nás proto udivovat, že kniha kolegy Brože není právě snadnou četbou...

Z recenzního posudku: prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

Hneď v úvode môjho hodnotenia (...) chcem vyzdvihnúť vysokú kvalitu tohoto vedeckého diela a vyjadriť moju plnú spokojnosť z výsledkov bádania nad zvolenou témou, určenou názvom práce.
V prvom rade chcem podčiarknuť dôležitosť a aktuálnosť vybranej témy: teológia J. A. Möhlera a najmä jeho koncept cirkvi sú určite dôležitou kapitolou dejín katolícke teológie a ekleziológie, kapitolou, ktorá by nemala padnúť do zabudnutia. Ide o teológiu a ekleziológiu predstavujúce dôležitý inspiračný prvok pre teológov prvej polovici 20. st. v ich snahách - v období pred II. vatikánskym koncilom -o obnovu katolíckej teológie a ekleziológie, prvok, ktorého poznanie nám pomáha lepšie pochopiť nielen vývoj a dedičstvo teológie minulého storočia, ale aj - aspoň z časti - ducha teologickej obnovy inšpirujúceho II. vatikánsky koncil.

Z recenzního posudku: prof. ThDr. Ľubomír Žák