tištěná kniha
Politická kultura německých aktivistických stran

Politická kultura německých aktivistických stran

Broklová, Eva

témata: historie – 20. století

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: říjen 1999
ISBN:
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Autorka analyzuje politickou kulturu německých politických stran, jež se v období 1926 - 1938 podílely na vládě - Německé sociálně demokratické strany dělnické, Svazu zemědělců a Německé křesťansko-sociální strany lidové. Původní monografie o politickém vývoji českých Němců během tzv. první republiky (1918 - 1938).

Obsah

Úvod
Antidemokratické myšlení a jeho pojmy
Politická kultura v historiografii
Němci v Československu (čeští, sudetští)
Německá sociálně demokratická strana dělnická
Svaz zemědělců
Německá křesťansko-sociální strana lidová
Souhrn
Přílohy

Recenze

Odborně a politicky znovu živá tématika novodobých dějin Němců v českých zemích dostane v práci doc.dr.Evy Broklové, CSc. originální studii s dosud nezkoumanou tématikou. Její svébytnost a zatímní ojedinělost vznikla jak vytyčením problému, tak způsobem jeho zodpovídání. Politická kultura německých aktivistických stran v ČSR je odvážnou látkou, která se nemá v české literatuře o co přít dokonce ani teoreticky, tedy ani o úvahy a studie přemýšlející o politické kultuře a obecně tento fenomen rozebírající

Z recenzního posudku Prof. Robert Kvaček