tištěná kniha e-kniha
Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů

Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů

Vzájemné sympatie a rostoucí interakce

Brisku, Adrian (ed.)

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 142 str., 1. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-5248-1
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Tato monografie skládající se ze šesti historických analýz a tří příspěvků memoárového a přehledového charakteru poskytuje celkový pohled na stoletou historii česko(slovensko)-albánských vztahů – nejen těch diplomatických a ekonomických, ale i vztahů kulturních, mezilidských či v oblasti vzdělávání. Tato kniha dokazuje, že Češi a Albánci, navzdory své geografické vzdálenosti a ne vždy silným politickým vazbám, v minulosti rozvíjeli a stále rozvíjejí jak silné obchodní vztahy, tak i oboustranné sympatie. Ty vycházejí z vazeb v minulosti, ale i z nárůstu přímých vzájemných kontaktů. Dnes, sto let od navázání diplomatických vztahů, se sympatie a kontakty mezi Čechy a Albánci zdají být ještě silnější.