tištěná kniha
El imaginario Chicano

El imaginario Chicano

Březinová, Kateřina

témata: iberoamerikanistika, sociologie
edice: Ibero-Americana Pragensia Supplementum

brožovaná, 272 str., 1. vydání
vydáno: únor 2015
ISBN: 978-80-246-2634-5
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Hispánská populace, tvořená z větší části lidmi mexického původu, by měla podle kvalifikovaných odhadů představovat v polovině 21. století demograficky největší skupinu obyvatel Spojených států amerických. Už dnes je její vliv na politické, kulturní a společenské dění v zemi nepřehlédnutelný.
Předkládaný titul dává klíč k lepšímu porozumění současné pozice Mexičanů v USA. Zasazuje ji nejprve do širší politické a kulturní historie Spojených států a poté se zaměřuje na projevy politizace té části poválečné generace Mexičanů (tzv. „Chicanos“), která se v kontextu hnutí za občanská práva v 60. a 70. letech 20. století přidala k sílící kritice tradičního způsobu chápání americké identity. Jejich politizaci doprovázela imaginace nové, opoziční identity Mexičanů v USA, hlásící se o rovná práva a příležitosti v zemi, kde někteří žili po mnoho generací, zatímco jiní přišli nedávno.
Jádro práce tvoří katalog vizuálního jazyka, nejčastěji používaných ikon a symbolů, jehož prostřednictvím se Chicanos pokoušejí definovat sebe, zdroje politické inspirace i klíčová témata mexické diaspory v USA. Prostřednictvím kritické interpretace jejich ikonografického světa kniha dokumentuje způsoby imaginace kolektivní identity Mexičanů v USA, jakož i zásadní proměny, kterými prošla mezi léty 1965 a 2000.

Obsah

Agradecimientos

1. Introducción
1.1 Objetivo del estudio
1.2 Método del estudio y consideraciones teóricas
1.3 Términos
1.3.1 Datos oficiales sobre la población de origen mexicano en EUA
1.3.2 Glosario de términos oficiales referentes a la población de origen mexicano en EUA
1.3.3 Glosario de denominaciones más comunes de población de origen mexicano en EUA
1.3.4 Nuestro empleo de términos
1.4 Fuentes

2. Panorama étnico y cultural en EUA
2.1 Formulación de la identidad americana
2.1.1 Fundamentos ideológicos de la identidad americana
2.1.2 Religión como factor en la identidad americana
2.1.3 Etnicidad como factor en la identidad americana
2.2 Etnohistoria estadounidense y sus diversas interpretaciones
2.2.1 Anglo-conformity
2.2.2 Melting Pot
2.2.3 Pluralismo cultural
2.2.4 Racismo anglosajón
2.3 Nuevo panorama étnico en EUA en la segunda mitad del siglo XX
2.3.1 Civil Rights Act
2.3.2 El movimiento por los derechos civiles
2.3.3 Politización de grupos étnicos
2.3.4 Nuevas categorías raciales y étnicas en EUA

3. Historia de los mexicanos en EUA
3.1 Desde los primeros contactos hasta la era de los Mexican Americans
3.1.1 The Spanish Borderlands
3.1.2 La cultura mexicana conquistada
3.1.3 La era de la inmigración
3.1.4 La era de los Mexican Americans
3.2 El Movimiento chicano: Afirmación de una nueva identidad cultural colectiva
3.2.1 Proceso de politización de los mexicanos residentes en EUA
3.2.2 Temas prominentes del activismo chicano
3.2.3 Diversidad y ocaso del Movimiento chicano
3.3 La era de los hispanos

4. El imaginario chicano
4.1 Catálogo de los iconos más prominentes del imaginario chicano
4.1.1 Creadores
4.1.2 Vínculos con México - La cultura e historia mexicanas
4.1.3 Acción política nacional e internacional
4.1.4 Indigenismo
4.1.5 Historia y realidad cotidiana de mexicanos en EUA
4.2 Los iconos más prominentes del imaginario chicano - dimensión dinámica
4.2.1 Águila chicana
4.2.2 Virgen de Guadalupe

5. ¿Hacia un nuevo imaginario latino en EUA en el siglo XXI?
5.1 Esencialismo estratégico y la identidad cultural chicana
5.2 La hibridación de la identidad cultural mexicana en EUA.

Bibliografía

Summary

Lista de figuras

Anexo 1: Treaty of Quadalupe Hidalgo
Anexo 2: El Plan de Delano
Anexo 3: El Plan Espiritual de Aztlán
Anexo 4: El Plan de Santa Barbara

Imágenes

Nejnovější tituly v edici