e-kniha
Korespondence v češtině: příručka pro cizince

Korespondence v češtině: příručka pro cizince

Bozděchová, Ivana

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2952-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Jak napsat dopis, jak mu porozumět a reagovat na něj? Které výrazy jsou vhodné a obvyklé, oslovujeme-li přátele, rodiče, nadřízené, úřady nebo zaměstnavatele, a jaké náležitosti má takový dopis mít? Na tyto i další otázky reaguje příručka korespondence v češtině pro zahraniční studenty. Po stručných teoretických výkladech s klasifikací psané korespondence, poučení o jejích společenských a jazykových zásadách i o jejím historickém vývoji (od korespondence ručně a strojově psané po e-mailovou a SMS) nabízí příklady z praxe a na nich zakládá praktické úkoly a cvičení. Bohatý ilustrační materiál pochází z různých typů psané korespondence, převážně současné, aktuální a běžné, veřejné i soukromé a z odlišných komunikačních oblastí. Využity jsou autentické texty – formuláře i dopisy. Cvičení a úkoly jsou odstupňovány z hlediska náročnosti, mohou tedy sloužit studentům s různou úrovní znalostí češtiny – respektuje se Společný evropský referenční rámec pro jazyky (úrovně A1–C2).
Korespondenční příručka česky psané korespondence pro cizince je první svého druhu a i jako taková chce být inspirací a pomocníkem pro všechny zájemce o češtinu.

Obsah

Úvod aneb Proč vznikla tato příručka

1. Korespondence aneb Dopisy jsou různé

2. Společenské a jazykové zásady korespondence aneb Jak napsat dopis
2.1 Jak podle normy napsat formální dopis
2.1.1 Poštovní adresa příjemce a odesilatele dopisu
2.1.2 Datum
2.1.3 Název dokumentu
2.1.4 Oslovení
2.1.5 Vlastní text dopisu
2.1.6 Závěr dopisu
2.2 Několik užitečných rad pro psaní dopisů

3. Dopisy v historické perspektivě aneb Od pera k smartphonu
3.1 Korespondence ručně a strojově psaná
3.2 Korespondence e-mailová
3.3 Korespondence SMS

4. Svět v dopisech aneb Ilustrace na příkladech
4.1 Dopisy
4.1.1 Věcná korespondence
4.1.1.1 Žádosti
Žádost o zaměstnání
Životopis jako součást žádosti
4.1.1.2 Přihlášky
Přihláška do výběrového řízení
Přihláška na akci
4.1.1.3 Oznámení, hlášení
Oznámení o změně trvalého bydliště
Oznámení o změně zaměstnání
Hlášení o nástupu
Čestné prohlášení
Plná moc
4.1.1.4 Potvrzení
4.1.1.5 Stížnosti
4.1.1.6 Nabídky
4.1.2 Příležitostná korespondence
4.1.2.1 Blahopřání, pozdravy, kondolence
4.1.2.2 Otevřené dopisy
4.1.3 Soukromá korespondence
4.1.4 Umělecké dopisy
4.2 E-maily
4.3 SMS

Bibliografie a doporučená literatura