tištěná kniha
Křesťanství na Západě 1400-1700

Křesťanství na Západě 1400-1700

Bossy, John

témata: historie, historie – středověk, historie – raný novověk
edice: Limes

brožovaná, 234 str., 1. vydání
překlad: Johnová, Lucie
vydáno: listopad 2008
ISBN: 978-80-246-1468-7
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Kniha britského historika Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci. S termínem "reformace" přitom autor zachází velmi opatrně a programově se vymezuje proti některým zkreslujícím interpretacím problematiky: nesouhlasí s běžným výkladem, že by špatná představa křesťanství byla v tomto období nahrazena představou lepší, reformaci chápe jako "událost" zasahující do konkrétních lidských životů. Všímá si nejen doktrín - např. zajímavým způsobem vykládá změny v interpretaci Posledního soudu a Kristovy oběti - ale také rituálů, institucí a typických praktik, např. poutnictví. Ve dvou částech knihy, z nichž první je věnována originálnímu popisu tradičního či předreformačního křesťanství a druhá se zaměřuje na vlivy, které postavení klasických rituálů podkopávaly, John Bossy (emeritní profesor historie na University of York) vytváří plastický, velmi čtivý obraz rozpadu tradičního křesťanství, k němuž došlo v pozdním středověku a na prahu novověku v západní Evropě.
Z angličtiny přeložila Lucie Johnová.

Obsah

Předmluva

PRVNÍ ČÁST: TRADIČNÍ KŘESŤANSTVÍ
1. Kristus, Marie a světci

2. Příbuzenstvo
Křest
Sňatek
Smrt

3. Hřích a pokání
Hřích
Masopust
Pokání a odpustky

4. Společenský zázrak
Bratrstva
Společenství
Vykoupení

5. Nepřátelé lidského rodu

DRUHÁ ČÁST: PROMĚNA KŘESŤANSTVÍ
6. Otec, Slovo a Duch
Boží spravedlnost
Slovo
Duch

7. Instituce křesťanského náboženství
Čtvrté přikázání
Kázeň
Křesťanská láska a dobročinnost

8. Migrace svatosti
Stát
Hudba
Slova

Poznámka o autorovi (Martin Procházka)
Doporučená literatura
Rejstřík

Recenze

Kniha britského historika, v originále publikovaná v roce 1985, je - slovy Martina Procházky v doslovu k českému vydání -"jednou z důležitých angloamerických prací o dějinách křesťanství v pozdně středověké a raně moderní Západní Evropě. Je kritická k tradiční protestantské tradici reformace jako zlomu v dějinách západního křesťanství a pokrokového hnutí vedoucího k ozdravení církve a novému hledání náboženských a etických pravd." Pochopitelně se autor nemohl vyhnout husitům či Jednotě bratrské, avšak nezmiňuje je formou tradiční historiografie (kdy, kde, co), nýbrž v rámci konceptu, v němž pojednává o "způsobech života" lidí oné doby.

(jch), MF Dnes 21.3.2009, str. D8-knihovna

Nejnovější tituly v edici