tištěná kniha e-kniha
Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE

Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE

Bořek-Dohalská, MarieSuková Vychopňová, Kateřina

témata: lingvistika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-3211-7
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Monografie obsahuje příspěvky, jež byly 30. dubna 2014 představeny u příležitosti kulatého stolu, který zorganizovala katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Tvoří ji osm příspěvků. Philippe Martin, Tomáš Duběda a Jana Vlčková-Mejvaldová se zabývají suprasegmentální stránkou jazyka a problematikou jejího osvojení. Jean-Yves Dommergues, Élise Ryst et Erwan Pépiot popisují způsoby lingvistického zpracování informací studenty francouzštiny jakožto jazyka cizího. Enrica Galazzi věnuje svůj příspěvek otázce výslovnostního modelu v dnešní globalizované společnosti. Sylva Nováková se zabývá současným postavení fonetiky ve výuce francouzského jazyka, podobně jako Kateřina Suková Vychopňová, která se zaměřuje na typy fonetických cvičení v učebnicích francouzštiny. Příspěvek Michaely Mádlové nastiňuje využití médií ve výuce francouzského jazyka. Každá z osmi kapitol je důkazem toho, jak je současné vědecké bádání úzce spojeno s didaktickými problémy výuky francouzštiny jakožto cizího jazyka.

Recenze

Předkládanou kolektivní monografii, pod níž je podepsáno osm výrazných badatelů zahraniční i domácí francouzské fonetiky, sjednocuje téma prozódie v didaktice francouzštiny jako cizího jazyka (FIE). Je známo, že prozódie patří k obtížně uchopitelným jevům (Duběda, Jazyky a jejich zvuky, 2005, s. 123). O to obtížnější se pak nutně jeví v rovině didaktické: dokonalé osvojení prozódie cizího jazyka představuje někdy nedosažitelný vrchol našeho úsilí. Kniha Didaktika ve fonetice a fonetika v didaktice se dotýká všech základních prozodických jevů - od struktury slabiky, přes problematiku přízvuku až po specifické prozodické jevy, jako je např. intonace různých typů oslovení.
Monografie postupuje při prezentaci jednotlivých témat zcela logicky: od teoretického ukotvení v širším psycholingvistickém i didaktickém rámci (X. a 2. kapitola), přes prozodické otázky mezi francouzštinou a češtinou (3. kapitola ryze kontrastivní, 4. kapitola zaměřená zejména na prozódii češtiny) až po konkrétní didaktické otázky spojené se zvukovou stránkou francouzštiny (5. kapitola věnovaná "cizímu" přízvuku, 6. a 7. kapitola věnované reálné aplikaci didaktických metod, 8. kapitola pak ukazuje, jak lze využít multimediální nástroje).

Z recenzního posudku: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.