tištěná kniha e-kniha
Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus

Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus

Blažková, Miloslava

témata: filozofie

brožovaná, 224 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019
ISBN: 978-80-246-4384-7
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I., vydanou poprvé v roce 2004.
Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období. Vzhledem k převratu etického myšlení, který přinesl Kant, jsou u výkladu jeho etiky nejprve vysvětlena různá východiska a přesahy plynoucí z děl jeho předchůdců. Vlastním obsahem práce jsou etické systémy následujících autorů: Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Bentham, J. S. Mill, Comte, Spencer, James a Dewey. Tímto výkladem by měl být čtenáři umožněn vstup do etiky 20. a 21. století.