tištěná kniha
Lidský obličej

Lidský obličej

Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd

Blažek, VladimírTrnka, Radek (ed.)

témata: psychologie, antropologie a etnografie, sociologie

brožovaná, 290 str., 1. vydání
vydáno: březen 2009
ISBN: 978-80-246-1556-1
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska. Pokrývá důležité oblasti, jako je podoba lidského obličeje a jeho jednotlivých částí, mechanismy vnímání obličeje na úrovni neurofyziologické, kognitivně psychologické i vývojové, výrazy emocí a další mimické projevy tváře či význam jejího vnímání pro mezilidské vztahy a komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována také tvářové atraktivitě – jaké znaky považujeme za atraktivní a jaký má atraktivita pro nás význam – a tomu, zda a jak souvisí osobnostní a fyzické rysy obličeje a jak jsme úspěšní v posuzování lidských vlastností podle tváře. Součástí práce je také přehled historického vývoje zájmu a přístupu ke studiu obličeje. Celkově je publikace především ojedinělým shrnutím soudobého celosvětového vědeckého bádání k daným tématům, k němuž autoři sami výraznou měrou přispěli. Svou přehledností osloví nejen specialisty v oboru, širší vědeckou obec a studenty daných oborů, ale také všechny zájemce o hlubší porozumění významu lidské tváře.

Recenze

Dílo se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska. Pozornost je například zaměřena na to, jaké znaky považujeme za atraktivní nebo jak jsme úspěšní v posuzovaní lidských vlastností podle tváře. Kromě uvedených autorů se na textech podíleli i další čeští antropologové. Kniha svou přehledností osloví nejen antropology, ale i zájemce o hlubší porozumění významu lidské tváře. Vydalo nakladatelství Karolinum
MF Dnes, příloha Víkend – věda (27.06.2009)

[…] jednotlivá témata jsou bohatě ilustrována fotografickou dokumentací, pocházející pravděpodobně především z rodinného a cestovatelského portfolia autorů a jejich přátel. Zájemce o studium původních pramenů pak zde najde rozsáhlý seznam recentní etologické a evolučněpsychologické literatury.
Petr Weiss (Psychologie dnes, roč. 15, 5/2009)

Okrem známeho seriálu BBC nasledovaného knihou autorov Johna Cleesa a Briana Batesa s rovnomenným názvom The Human Face a ojedinelými dielami zahraničných vedcov je táto publikácia (a to nielen pre jej jazykovú dostupnosť) povšimnutiahodným počinom. Prináša výnimočný zdroj informácií, a to nielen pre odborníkov – antropológov a biológov –, ale i pre mnohé ďalšie oblasti vedeckého bádania. Zhromaždené poznatky môžu byť užitočné psychológom, a to ako v oblasti sociálnej, tak i klinickej, poradenskej a vývinovej psychológie; z epistemologického hľadiska bude prínosom pre filozofov, ktorí pri procesoch percepcie tváre tak majú možnosť odhaliť špecifický spôsob poznávania okolia; estetikov zaujmú vedecké analýzy toho, čo sa v súvislosti s tvárou ukazuje byť ako kritérium krásy a sociológov zasiahnu najmä konzekvencie týchto zistení. V neposlednom rade patrí kniha do rúk tým, ktorí vítajú spojenie odborníkov, ktorých zámerom je oduševnene a odborne, no pritom prístupne a pútavo sprostredkovať ucelený pohľad na časť vedeckého poznania v nepochybne veľmi zaujímavej oblasti.
Slávka Démuthová (Ostium 3/2009)

Kniha je výsledkem úctyhodné práce. Autorům se podařilo zpracovat vskutku reprezentativní světovou literaturu k uvedeným problémovým okruhům.[…] Kniha je dále doplněna velmi rozsáhlou poutavou obrázkovou a zejména fotografickou dokumentací.
J. Janoušek (Československá psychologie 2009, ročník LIII, číslo 4, str. 417–18)