tištěná kniha e-kniha
Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku

Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku

Sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka

Bláhová, MarieHolá, MladaWoitschová, Klára (ed.)

témata: historie – středověk

brožovaná, 388 str., 1. vydání
vydáno: květen 2021
ISBN: 978-80-246-4824-8
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

U příležitosti životního jubilea profesora Ivana Hlaváčka se 25 domácích i zahraničních badatelů zaměřilo na zkoumání různých forem panovnické reprezentace v písemné kultuře ve středověku. První blok byl věnován každodennosti a formám reprezentace na panovnickém dvoře, přičemž téma bylo sledováno jak ve vazbě na konkrétní vládce, tak i v širším komparativním rámci. Další oddíl se zaměřil na vnímání královského majestátu optikou současných i následujících generací, a to zejména pohledem autorů narativní, naučné či kazatelské literatury. Do poslední části byly zahrnuty příspěvky věnované různým oblastem panovnické správy a problémům úředních písemností ve středověku.