tištěná kniha
Karel IV. – Státnické dílo

Karel IV. – Státnické dílo

témata: historie – středověk

vázaná, 319 str., 1. vydání
překlad: Mašek, Richard
vydáno: prosinec 2003
ISBN: 80-246-0771-9
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Kniha obsahuje české překlady vybraných dokumentů právního charakteru, které vydal český král Karel IV. Výběr dokumentů je zaměřen na prameny vztahující se k českému státu a je vymezen v podstatě prvním desetiletím vlády Karla IV. v Čechách a v římskoněmecké říši. Čtenář se především seznámí s nejznámějšími zákoníky ze samého počátku císařství Karla IV., s Maiestas Carolina a se Zlatou bulou. Publikované dokumenty doplňuje odborná studie profesorky Karlovy univerzity Marie Bláhové jednak o životě a politickém díle Karla IV., jednak o obsahu a významu dokumentů, jejichž české překlady kniha přináší.

Recenze

Po přiblížení literárního díla Karla IV. dostává nyní čtenář v knize Karel IV. Státnické dílo (Karolinum, Praha 2003) do rukou i překlady nejznámějších dokumentů spojených s jeho osobou a zaměřených na výkon panovnické moci. Jedná se o texty listin (mj. o zakládací listinu Nového Města pražského a pražské univerzity), zákoník obvykle označovaný Maiestas Carolina a v oblasti říšské o Zlatou bulu Karla IV. (dokumenty přeložil Richard Mašek). Historický úvod se zaměřením na okolnosti vzniku těchto pramenů pochází z pera Marie Bláhové.
(md) (Lidové noviny, 6. 3. 2004, Archiv LN)