tištěná kniha
Pracovní sešit k učebnici

Pracovní sešit k učebnici

Čeština pro středně a více pokročilé

Bischofová, JanaHasil, JiříHrdlička, MilanKramářová, Jitka

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk

brožovaná, 200 str., 3. vydání
vydáno: červenec 2016
ISBN: 978-80-246-3265-0
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Tento pracovní sešit již dlouhodobě patří spolu s Učebnicí češtiny pro středně a více pokročilé k učebním materiálům, které úspěšně slouží výchově budoucích bohemistů na českých i zahraničních vysokých školách a jsou s úspěchem užívány v celé řadě dalších kurzů, v nichž se zahraniční zájemci seznamují s českým jazykem. Učebnice vyšla již ve třetím, upraveném vydání. Proto také autoři přistoupili k revizi a doplnění textu Pracovního sešitu. Všechny lekce byly nově revidovány a byly doplněny o další cvičení a úkoly tak, aby sešit ještě lépe sloužil svým uživatelům a aby spolu s učebnicí reflektoval nejnovější vývoj českého jazyka. Přidán byl rovněž seznam vybraných vidových dvojic (u sloves, která se vyskytují v učebnici i v pracovním sešitu), seznam nejčastěji užívaných nepravidelných sloves a přehled nejpoužívanějších předložek.