tištěná kniha e-kniha
Cestou politické teorie

Cestou politické teorie

K 70. narozeninám Milana Znoje

Bíba, JanŠtefek, Martin (ed.)

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 82 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2023
ISBN: 978-80-246-5562-8
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se na příkladu Ústavu politologie FF UK jako nejstaršího politologického pracoviště v Československu, jehož počátky sahají do konce 60. let minulého století, zabývá dějinami ustavování a obnovování oboru politické vědy v České republice. Ukazuje přitom, jak česká politická věda byla od svého počátku rozštěpena na scientistickou a humanistickou větev, jejímž představitelem byl a je Ústav politologie, a nakolik je toto rozštěpení pro českou politickou vědu svazující. Kniha se také věnuje průnikům mezi politickou vědou a dalšími obory, především pak politickou teorií a historií.