tištěná kniha e-kniha
La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan

La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA SUPPLEMENTUM 34

Bernkopfová, Michala

témata: iberoamerikanistika, antropologie a etnografie

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2491-4
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Práce se zabývá problematikou kulturní identity etnických skupin v moderní společnosti Mexika, zkoumá její povahu a podstatu a hledá možnosti jejího uchování. Ústřední otázkou práce je, jakým způsobem mohou indiánské skupiny rozvíjet svou kulturu v moderní mexické společnosti, a tím si zachovat vlastní svébytnost a identitu. Hlavním nástrojem je případová studie nahuaských komunit obývajících území Severovýchodního pohoří mexického státu Puebla a vlivu organizace Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, která v této oblasti působí a usiluje o zlepšení životní úrovně a posílení kulturní identity tamních vesničanů.