tištěná kniha
Vybrané kapitoly z klinické biochemie

Vybrané kapitoly z klinické biochemie

Beránek, MartinTichý, Miloš a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2013
ISBN: 978-80-246-2186-9
doporučená cena: 220 Kč

Anotace

Klinická biochemie existuje u nás jako samostatný obor laboratorní medicíny již téměř šedesát let. Sehrává zcela zásadní roli v péči o pacienty při diagnostice chorob, laboratorním hodnocení úspěšnosti nasazené léčby a také při určování prognózy jejich klinického stavu. Spektrum vyšetřovacích metod v klinické biochemii je velmi široké a pro analýzy biologického materiálu se využívá mnoho analytických principů a technologií. S vysokým počtem používaných metod a prováděných analýz souvisí i množství dat a znalostí, které klinický biochemik (lékař i analytik) při své práci potřebuje. Smyslem těchto skript je poskytnout základní informace pro studenty bakalářského studia bioanalytiky, kteří se s klinickou biochemií setkávají poprvé. Všechny kapitoly skript vycházejí z koncepce přednášek, seminářů a praktických cvičení, které probíhají v rámci předmětu klinická biochemie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.