e-kniha
Molekulární genetika pro bioanalytiky

Molekulární genetika pro bioanalytiky

Beránek, Martin

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2016
ISBN: 978-80-246-3246-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

V oblasti molekulární genetiky lze od nástupu nového milénia pozorovat velké pokroky ve vyšetřovacích metodách. Stěžejními momenty tohoto rozvoje byly: dokončení projektu Lidský genom, aplikace čipové technologie a sekvenování nové generace. Úloha bioanalytika při genetickém testování spočívá zejména v provedení spolehlivého laboratorního vyšetření a ve správném hodnocení získaných dat. Z těchto důvodů je v textu kladen důraz na principy používaných analýz. U čtenáře se předpokládají znalosti obecné a molekulární biologie týkající se procesů probíhajících v živých buňkách: replikace, transkripce, proteosyntézy a mechanismů jejich regulace.