tištěná kniha
Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství

Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství

Beran, JiříTumpachová, Naděžda

témata: lékařské vědy, psychologie

brožovaná, 192 str., 3. vydání
vydáno: listopad 2009
ISBN: 978-80-246-1722-0
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Třetí vydání učebního textu pro studenty lékařských fakult popisuje a interpretuje různé problémy, s nimiž se budoucí lékař může střetnout během komunikace s nemocným.
Obsah: komplexní pohled na nemocného, psychoterapie a medicína, základní komunikační dovednosti, nonverbální komunikace mezi zdravotníkem a pacientem, anamnéza zaměřená na psychologickou problematiku pacienta, rozhovor mezi zdravotníkem a pacientem, základy komunikace s pacientem v akutním psychotickém stavu, úvod do podpůrné psychoterapie, složky podpůrné psychoterapie, podpůrná psychoterapie jako samostatná metoda léčení, psychologické aspekty farmakoterapie, problémové situace mezi zdravotníky a pacienty, úvod do asertivní komunikace, relaxační techniky jako součást lékařské psychoterapie.