tištěná kniha
Problém bytí v Hegelově filozofii (Studie k filozofii bytí)

Problém bytí v Hegelově filozofii (Studie k filozofii bytí)

Benyovszky, Ladislav

témata: filozofie

brožovaná, 99 str., 1. vydání
vydáno: červenec 1999
ISBN:
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Úkolem předkládané studie je porozumět Hegelově interpretaci jsoucnosti jsoucího (bytí). Obsah: způsob kladení otázky po bytí v Hegelově filisofii, bytí jako myslitelnost jsoucího v absolutním myšlení, diskuse Hegelova určení bytí jako myslitelnosti jsoucího, negativita, dokreslení celkové povahy Hegelovy koncepce přítomnosti - finalita a čas, pojem.

Obsah

Úvodní poznámka
Úvod
I.
BYTÍ JAKO "POJÍMAJÍCÍ MYŠLENÍ" (BEGREIFENDES DENKEN)
(Základní představa o bytí vládnoucí Hegelovou filozofií)
1. ZPŮSOB KLADENÍ OTÁZKY PO BYTÍ V HEGELOVĚ FILOZOFII
§1. "Systém" filozofie jako "domov" otázky po bytí
§2. Otázka po bytí "a" otázka po absolutnu
§3. Pozastavení samostatné otázky po bytí
2. BYTÍ JAKO MYSLITELNOST JSOUCÍHO V ABSOLUTNÍM MYŠLENÍ (Výchozí určení Hegelova pojetí jsoucnosti jsoucího)
§4. Idea - bytí jako myslitelnost jsoucího
§5. Myslitelnost jsoucího jako "sebe-sama-myslící myšlení"
3. DISKUSE HEGELOVA URČENÍ BYTÍ JAKO MYSLITELNOSTI JSOUCÍHO
§6. Bytí jako přitomnost (Anwesenheit)
§7. "Logocentrismus" metafyziky a "představující myšlení"
II.
HEGELOVA INTERPRETACE ONTOLOGICKÉ SKLADBY PŘÍTOMNOSTI
(Negativita, finalita, čas, pojem)
4. NEGATIVITA
§8. Základní rysy celkové povahy negativity
§9. Nicota jako "síla" a "zbavenost" - specifikace vnitřní skladby
Hegelovy negativity
5. DOKRESLENÍ CELKOVÉ POVAHY HEGELOVY KONCEPCE PŘÍTOMNOSTI - FINALITA A ČAS
§10. Základní motivy Hegelovy koncepce skutečnosti (Wirklichkeit)
§11. Bytí a čas
§12. Časoprostor
6. POJEM
§13. Kopula soudu jako ontologický problém
§14. Bytí jako bytování pojmu
Závěr
Zusammenfassung
Literatura