90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost

Benešová, MichalaRusin Dybalska, RenataZakopalová, Lucie

témata: bohemistika, Univerzita Karlova

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2014
ISBN: 978-80-246-2428-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 154 Kč

E-shop

Anotace

Publikace 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost vychází u příležitosti 90. výročí vzniku polonistiky v Praze, jež připadá na rok 2013. Nastiňuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích institucionálních počátků, až do současnosti. V první, historické části, rozdělené na tři kapitoly, přibližují autorky stručné dějiny pražské polonistiky, a to na základě dostupných pramenů, zejména archivních, dříve vzniklých publikací, ale i informací získaných od dosud žijících absolventů pražské polonistiky. První kapitola, zachycující počátky "stolice polské řeči a literatury" v letech 1923–39, se věnuje především okolnostem, které vznik polonistiky umožnily, a působení hlavní předválečné osobnosti pražské polonistiky, Mariana Szyjkowského. Druhá kapitola zpracovává široké období let 1945–89, tedy doby, kdy se polonistika musela vypořádat s výzvami i nepříjemnými důsledky vlády totalitní moci, komunistické ideologie a marxistické metodologie. Třetí kapitola pak nastiňuje nejaktuálnější vývoj po roce 1989, kdy ale polonistiku čekaly další zásadní změny spojené s novými pohledy na slavistiku a s odklonem od filologicky zaměřených studií k areálovým. Zejména toto období posledních dvaceti let existence pražské polonistiky nebylo dosud prakticky zdokumentováno.
Druhou část publikace tvoří jednak medailonky nejdůležitějších osobností ovlivňujících podobu oboru (Marian Szyjkowski, Iza Šaunová, Karel Krejčí, Theodor Bešta, Otakar Bartoš, Luboš Řeháček, Jan Petr), jednak rozhovory se zástupci první poválečné generace absolventů polonistiky. Celek doplňují další materiály a výběrová bibliografie vztahující se k tématu.

Recenze

Monografie "90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost", která je společným dílem Michaly Benešové, Renaty Rusin Dybalské a Lucie Zakopalové, patří k pracím, které pomáhají reflektovat dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze z pohledu vývoje jedné její základní součásti, která se v průběhu 20. století bouřlivě vyvíjela.
Publikace je rozdělena na několik částí. V úvodní části jsou vylíčeny dějiny pražské polonistiky. Od jejích počátků po vzniku CSR v roce 1918, přes komplikované období po roce 1948 až po současnost. Každá z historických kapitol je věnována profilaci studia a studijním plánům, vyučovaným předmětům, postavení Polonistiky v rámci slavistiky na FF UK v Praze, jednotlivým vyučujícím a významný pracím, které v rámci pražské Polonistiky vznikly. Další část práce je věnována profilům nejvýznamnějších pedagogů spjatých s pražskou polonistikou a následně studenti vzpomínají (buď formou rozhovoru, nebo na základě vzpomínkového textu) na svá studia. Závěrečná pasáž je pak tvořena seznamy a soupisy a základní bibliografií k dějinám polské polonistiky.
Monografie je napsána na základě detailního archivního výzkumu a autorky dokazují, že znají adekvátní sekundární literaturu jak staršího, tak novějšího data. Představuje první ucelený pohled na dějiny Polonistiky v Praze, přínosná je zejména biografická a bibliografická část publikace.

Z recenzního posudku: Marek Junek