tištěná kniha e-kniha
90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost

90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost

Benešová, MichalaRusin Dybalska, RenataZakopalová, Lucie

témata: bohemistika, Univerzita Karlova

brožovaná, 186 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2372-6
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Publikace 90 let pražské polonistiky: dějiny a současnost vychází u příležitosti 90. výročí vzniku polonistiky v Praze, jež připadá na rok 2013. Nastiňuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích institucionálních počátků, až do současnosti. V první, historické části, rozdělené na tři kapitoly, přibližují autorky stručné dějiny pražské polonistiky, a to na základě dostupných pramenů, zejména archivních, dříve vzniklých publikací, ale i informací získaných od dosud žijících absolventů pražské polonistiky. První kapitola, zachycující počátky „stolice polské řeči a literatury“ v letech 1923–39, se věnuje především okolnostem, které vznik polonistiky umožnily, a působení hlavní předválečné osobnosti pražské polonistiky, Mariana Szyjkowského. Druhá kapitola zpracovává široké období let 1945–89, tedy doby, kdy se polonistika musela vypořádat s výzvami i nepříjemnými důsledky vlády totalitní moci, komunistické ideologie a marxistické metodologie. Třetí kapitola pak nastiňuje nejaktuálnější vývoj po roce 1989, kdy ale polonistiku čekaly další zásadní změny spojené s novými pohledy na slavistiku a s odklonem od filologicky zaměřených studií k areálovým. Zejména toto období posledních dvaceti let existence pražské polonistiky nebylo dosud prakticky zdokumentováno.
Druhou část publikace tvoří jednak medailonky nejdůležitějších osobností ovlivňujících podobu oboru (Marian Szyjkowski, Iza Šaunová, Karel Krejčí, Theodor Bešta, Otakar Bartoš, Luboš Řeháček, Jan Petr), jednak rozhovory se zástupci první poválečné generace absolventů polonistiky. Celek doplňují další materiály a výběrová bibliografie vztahující se k tématu.

Obsah

90 LET PRAŽSKÉ POLONISTIKY – DĚJINY A SOUČASNOST

1. Úvod: 90 let pražské polonistiky očima pražských polonistů

2. Krátká historie pražské polonistiky
I. První samostatné kroky (1923–1945)
II. Ve stínu totality (1945–1989)
III. Nové cesty (1989–2013)

3. Významné osobnosti pražské polonistiky
I. Marian Szyjkowski
II. Karel Krejčí
III. Iza Šaunová
IV Otakar Bartoš
V. Jan Petr
VI. Theodor (Theodosius) Bešta
VII. Luboš Řeháček

4. Pražská polonistika očima jejích absolventů
I. Vlasta Dvořáčková
II. Helena Stachová
III. Josef Vlášek

5. Závěr

90 LAT PRASKIEJ POLONISTYKI – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

1. Wstęp: 90 lat praskiej polonistyki oczami praskich polonistów

2. Krótka historia praskiej polonistyki
I. Pierwsze samodzielne kroki (1923–1939)
II. W cieniu totalitaryzmu (1945–1989)
III. Nowe szlaki (1989–2013)

3. Sylwetki wybitnych praskich polonistów
I. Marian Szyjkowski
II. Karel Krejčí
III. Iza Šaunová
IV. Otakar Bartoš
V. Jan Petr
VI. Theodor (Theodosius) Bešta
VII. Luboš Řeháček

4. Praska polonistyka oczami jej absolwentów
I. Vlasta Dvořáčková
II. Helena Stachová
III. Josef Vlášek

5. Zakończenie

DODATKY/ANEKS
Seznam přednášejících na pražské polonistice v letech 1923–2013
Lista wykładowców praskiej polonistyki w latach 1923–2013

Seznam lektorů na pražské polonistice v letech 1923–2013
Lista lektorów praskiej polonistyki w latach 1923–2013

Seznam polonistických kandidátských prací, doktorských dizertací, diplomových a bakalářských prací obhájených na Univerzitě Karlově v letech 1923–2013
Wykaz prac kandydackich, licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce polonistycznej obronionych na Uniwersytecie Karola w latach 1923–2013

Seznam didaktických materiálů publikovaných pražskými polonisty v letech 1923–2013
Wykaz materiałów dydaktycznych opublikowanych przez praskich polonistów w latach 1923–2013

Výběrová bibliografie k dějinám pražské polonistiky v letech 1923–2013
Wybrana bibliografia dotycząca historii praskiej polonistyki w latach 1923–2013