tištěná kniha
Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006

Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989–2006

Benda, Josef

témata: historie – 20. století, média a komunikace

brožovaná, 274 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2007
ISBN: 978-80-246-1387-1
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Cílem publikace je podat detailní přehled vlastnictví českého periodického tisku v letech 1989–2006, poukázat na charakteristické rysy jeho vývoje ve sledovaném období a přehledně popsat jeho současný stav a strukturu, a to i s přihlédnutím k legislativnímu kontextu. Tato problematika dosud nebyla v odborné literatuře zpracována, a proto může být publikace významným informativním přínosem pro odbornou i širokou veřejnost, která se zajímá o dění na současné české mediální scéně.

Na přiloženém CD jsou připojeny rozsáhlé tabulky, které přehledně shrnují a rozšiřují informace obsažené v knize.

Recenze

„Klíčovým zájmem této práce je detailní zpracování aktuální struktury vlastnictví periodického tisku v ČR, včetně pokud možno co nejkomplexnějšího přehledu vývoje vlastnictví periodického tisku ve zkoumaném období let 1989–2006,“ informuje autor na začátku své publikace. „Tato práce chce dále podrobně zaznamenat vývoj a stav české mediální legislativy a právního řádu obecně, včetně zohlednění relevantních norem evropského práva a judikatury.“ Kdo tedy chce vědět, jaká média komu zde do předloňska patřila, má nyní k dispozici Bendovu zevrubnou knihu.
jch (mf Dnes, 9. 2. 2008, Scéna, str. 34)