tištěná kniha e-kniha
Hygiene and Epidemiology

Hygiene and Epidemiology

Selected Chapters

Bencko, Vladimír et al.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 238 str., 2. vydání
vydáno: leden 2020
ISBN: 978-80-246-4306-9
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Hygiena spolu s epidemiologií reprezentují integrální, biomedicínské základy veřejného zdravotnictví. Hrozby epidemií, devastujících populace venkova i měst a paralyzující bojující armády, vedly v 19. století ke vzniku dvou nových medicínských disciplín.
Hygiena je vědou o ochraně a podpoře zdraví. Původně se zabývala všemi faktory působícími na fyzické zdraví i psychiku člověka, medicínskými aspekty výskytu a předcházení nemocem. Pevná vazba mezi hygienickými teoriemi a zdravotním stavem populace zůstává v původní formě v prevenci infekčních nemocí, později v nově se formující epidemiologii, jejíž postupný rozvoj v dnešní epidemiologii neinfekčních nemocí je obdivuhodným úspěchem medicíny. Účelem učebního textu je podpora přípravy pregraduálních studentů na státní rigorózní zkoušku na žádoucí úrovni vědomostí.