tištěná kniha
Farmakologie drogových závislostí

Farmakologie drogových závislostí

Bečková, IlonaVišňovský, Peter

témata: lékařské vědy – farmakologie, lékařské vědy – psychiatrie, sociální práce

brožovaná, 114 str., 1. vydání
vydáno: listopad 1999
ISBN:
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Publikace - učebnice obsahuje jak farmakologicko-toxikologické údaje o zneužívaných látkách, tak i psychosociální aspekty různých drogových závislostí. Autoři zároveň popisují způsoby zneužití a klinické projevy jednotlivých látek vyvolávajících závislost (např. tabák, alkohol, léky, opiáty).

Obsah

Drogová závislost kanabisového typu
Drogová závislost halucinogenového typu
Drogová závislost na látkách s centrálně stimulačním účinkem
Drogová závislost na léčivech s centrálně tlumivým účinkem
Drogová závislost solvenciového typu
Drogová závislost opiátového typu
Analgetické směsy
Alkohol
Tabák

Recenze

? Popis způsobů zneužití a klinických projevů jednotlivých typů drogových závislostí je zpracován velmi pečlivě a výstižně. Zejména kapitoly věnované drogové závislosti na látkách s centrálně stimulačním účinkem, na léčivech s centrálně tlumivým účinkem a drogové závislosti solvenciového typu patří k nejpodrobnějšímu zpracování této problematiky v české odborné literatuře vůbec. Plným právem však autoři věnují pozornost i alkoholismu a tabakismu, neboť přes současné dramatické rozrůstání drogové scény oba uvedené typy stále představují značný zdravotnický a sociální problém, včetně příslušných ekonomických souvislostí. Zvolená tématika a forma jejího zpracování tak vhodně doplňují a rozšiřují současnou nabídku souhrnných publikací v této oblasti, zaměřující se pouze na určité aspekty celého problému.

Z recenzního posudku: MUDr. Josef Herink, DrSc.