tištěná kniha
Jana z Arku

Jana z Arku

Beauneová, Colette

témata: historie, historie – středověk
edice: Medievistika

brožovaná, 414 str., 1. vydání
překlad: Svátková, Kateřina
vydáno: červen 2018
ISBN: 978-80-246-3183-7
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vykreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud od narození až po její rehabilitaci v roce 1456, a především uvádí čtenáře do světa, v němž svůj krátký a výjimečný život prožila. Kniha přibližuje, jakým způsobem ji pravděpodobně vnímali její současníci, jak odpovídala jejich očekáváním a čím se vymykala: zobrazuje tradiční představy o postavách panny, pastýřky i vyvoleného rytíře, a především ozřejmuje zdroje Janiných politických sympatií i neotřesitelné věrnosti Karlovi VII. a ukazuje tenkou hranici mezi čarodějnictvím a svatostí. Colette Beauneová ve své práci spojuje celou řadu pohledů a přístupů – antropologii, dějiny mentalit, dějiny literatury nebo politickou a sociální historii, výsledkem je komplexní pohled nejen na Janu z Arku, ale i na svět jejích současníků.

Obsah

Úvod

1. Hledání pramenů
Odsuzující proces
Soudní pojednání
Zrušovací proces

2. Dívka z hranice království
Janin věk
Hranice jako realita
Představy o hranicích

3. Vyrůstání na vesnici
Rodina
Vztahy ve vesnickém společenství
Farnost

4. Vílí strom
Šlechtic a víly
Dávné rituály

5. Vzdělaná, nebo negramotná?
Jana polovzdělaná?
Podpis
Kniha: mezi fascinací a nedůvěrou
Prostí lidé
Z Domrémy do Chinonu

6. Jana před Janou
Proroctví
Žena prorokem
Praví a falešní prorokové
Autentizace Jany z Arku

7. Akce pastýřka
Vyvolení pastýři
Král jako pastýř
Proroci a svatí pastýři
Ikona pastýřky

8. Panna
Jméno
Panenství
Vystavené tělo: problematika oděvu
Přeslice a meč

9. Mohla mít válka ženskou tvář?
Problém účasti
Papírové hrdinky
Válka pod podmínkou
Jana jako válečnice
Orléans roku 1429

10. Obléhání Orléansu
Zákony války
Dopis Angličanům
Janiny znaky

11. Král, nebo císař?
Král prostých lidí
Král teologů a právníků
Mesiášské naděje

12. Děvka armagnacká
Vévodovi muži
Místa a symboly
Politický program
Od strany k národu

13. Rok divů
Janin Martin
Zázrak
Z Paříže do Rouenu

14. Kacířka
Podezření z kacířství
Janiny hlasy
Jana hříšnice
Desatero

15. Světice, kouzelnice nebo čarodějnice?
Světice
Kouzelnice
Čarodějnice
16. Jana po Janě

Závěr

Chronologická tabulka
Dopis Angličanům
Nástupnictví na francouzském trůnu
Doslov k českému vydání
Rejstřík

Nejnovější tituly v edici