tištěná kniha
Algoritmy v digitální kartografii

Algoritmy v digitální kartografii

Bayer, Tomáš

témata: přírodní vědy – geografie

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: duben 2008
ISBN: 978-80-246-1499-1
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Publikace poskytuje přehled vybraných algoritmů z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Algoritmy pro kompresi rastrů (RLE, LZ-77, LZW, JPEG), rasterizační algoritmy (Bresenham), metody klasifikace dat (konstantní i proměnná velikost třídy), 2D triangulace (Greedy, Delaunay triangulace), 2D teselace (Voronoiova teselace, teselace s neeuklidovskými metrikami), skeletonizační algoritmy (střední osa, straight skeleton, chordal axis), operace s uzavřenými oblastmi (množinové operace, konvexní obálka), digitální modely terénu (rastrové, TIN), kartografické generalizační algoritmy (Douglas-Peucker), grafové algoritmy (DFS, BFS, Dijkstra, Kruskal). Popis algoritmů je doplněn použitým matematickým aparátem a ukázkami zdrojových kódů.