tištěná kniha e-kniha
Psychóza a spiritualita

Psychóza a spiritualita

Vybrané aspekty vzájemného vztahu

Bartůšková, Ludmila

témata: náboženství, lékařské vědy – psychiatrie

brožovaná, 114 str., 1. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-4991-7
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

V poslední době je možné ve vědeckém světě pozorovat rostoucí zájem o výzkum religiozity a spirituality; právě tak schizofrenie je předmětem zájmu mnoha výzkumů. Oba dva světy, tedy svět religiozity a spirituality, jsou stejně jako svět pacientů se schizofrenií v jistém slova smyslu neuchopitelné, jedinečné, ale o to zajímavější a více fascinující. Výzkum pacientů se schizofrenií ukazuje, že téma spirituality, donedávna odborníky opomíjené, je pro léčbu i pro život nemocných často velmi důležité, často důležitým způsobem zapadá do jejich životných příběhů a někdy skrývá i důležitý klíč k odhalení smyslu dění.
Kniha může být užitečná všem, kdo pomáhají lidem se schizofrenií – zejména lékařům, psychologům, terapeutům, sociálním pracovníkům, kněžím a pastoračním asistentům.