tištěná kniha e-kniha
Jazyk v kontextu kultury

Jazyk v kontextu kultury

Bartmiński, Jerzy

témata: lingvistika

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-2883-7
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch, usouvztažnit a interpretovat.
Lublinská etnolingvistika vycházela původně ze zkoumání lidového jazyka a folkloru, z hledání stereotypů a symbolů ukotvených v lidové kultuře. Později však tento okruh významně překročila a pojmy jako jazykový obraz světa, (jazykový) stereotyp či konotace byly vztaženy na sémantiku v nejširším, tj. kognitivním, sociálním a kulturním rámci, a to bez ohledu na to, o jakou komunikační sféru či typ textů se jedná, zda jde o studium současného jazyka, anebo jeho dřívějších vývojových stadií.
Monografie Jazyk v kontextu kultury přináší českému čtenáři pohled na dílo Jerzyho Bartmińského a lublinskou kognitivní etnolingvistiku prostřednictvím dvanácti studií, které jsou poprvé přeloženy do češtiny.

Obsah

Slovo autora
Slovo editorky

I. POTŘEBA NOVÉHO POHLEDU NA JAZYK
1. Jazyk v kontextu kultury
2. Slovanská etnolingvistika - pokus o bilanci
3. Některé problémy a pojmy lublinské etnolingvistiky

II. LIDOVÝ OBRAZ SVĚTA
4. Lidový umělecký styl
5. Formy přítomnosti sacrum ve folkloru

III. STUDIUM VÝZNAMU v PERSPEKTIVĚ KOGNITIVNÍ ETNOLINGVISTIKY
6. Stereotyp jako předmět lingvistiky
7. Můžeme se osvobodit od stereotypů? Stereotypy a kulturní vzorce
8. Kognitivní definice jako nástroj popisu konotací
9. O profilování pojmů
10. Stereotyp slunce v lidové polštině
11. Polský stereotyp matky
12. Pravice a levice. Profilování pojmů v současném diskursu

Doslov k českému vydání: Jerzy Bartmiński a lublinská škola kognitivní etnolingvistiky (Irena Vaňková)
Závěrem (James Underhill)

Ediční poznámka
Bibliografie
Jemnný rejstřík
Summary

Akce k titulu