tištěná kniha e-kniha
Spinoza a politika

Spinoza a politika

Balibar, Étienne

témata: filozofie
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 118 str., 1. vydání
překlad: Petříček, Jan - Drbohlav, Jakub
vydáno: červen 2017
ISBN: 978-80-246-3670-2
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Balibar se postupně zabývá třemi velkými Spinozovými díly, Teologicko-politickým traktátem, Politickým traktátem a Etikou, a rozebírá řadu jejich klíčových motivů: Spinozovu obhajobu svobody myšlení a demokratického zřízení, jeho teorii státu a práva nebo jeho politickou antropologii. Spolu s tím zasazuje Spinozovy spisy do historického kontextu a zkoumá, jakým způsobem jimi Spinoza vstupoval do dobových politických sporů. Vůdčím tématem celé knihy je problém vztahu mezi filosofií a politikou. Balibar tedy nejen vykládá Spinozovo myšlení, ale uvažuje rovněž o politické úloze filosofa a na Spinozově příkladu prokazuje neoddělitelnost filosofických a politických otázek.

Obsah

Předmluva

1. SPINOZOVA STRANA
"Strana svobody"
Náboženství, nebo teologie?
Predestinace a svoboda rozhodování: konflikt náboženských ideologií
Církve, sekty, strany: krize Holandské republiky

2. TEOLOGICKO-POLITICKÝ TRAKTÁT: DEMOKRATICKÝ MANIFEST
Právo suveréna a svoboda myšlení
Demokracie jako "nejpřirozenější" stát
Filosofie dějin?
Dědictví teokracie

3. POLITICKÝ TRAKTÁT: VĚDA O STÁTU
Po roce 1672: nová problematika
Osnova Politického traktátu
Právo a moc /66 "Politické těleso"
Duše státu: rozhodnutí

4. ETIKA: POLITICKÁ ANTROPOLOGIE
Sociabilita
Co je to poslušnost?
"Etika" a komunikace

Bibliografie
Chronologie
Poznámka překladatelů
Věcný rejstřík

Nejnovější tituly v edici