tištěná kniha e-kniha
Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení

Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení

Baláš, Jiří

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 280 str., 2. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-5220-7
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn do programu olympijských her, zároveň je ale také součástí školních osnov i terapeutických programů a stále více lidí si lezení volí jako náplň svého volného času.
Tato kniha si neklade za cíl podat ucelený návod, jak trénovat nebo vést terapeutický program, jejím cílem je poskytnout přehled současných odborných studií k otázkám výkonu ve sportovním lezení. Jádrem publikace je syntéza poznatků o struktuře lezeckého výkonu, o posuzování somatických a funkčních předpokladů u sportovních lezců a o fyziologické odezvě organismu na lezeckou zátěž. Kniha je určena studentům tělesné výchovy, trenérům, instruktorům, fyzioterapeutům, tělovýchovným pracovníkům, ale i širší veřejnosti se zájmem o sportovní lezení.