tištěná kniha e-kniha
Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení

Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení

Baláš, Jiří

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 280 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3361-9
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn do programu olympijských her, zároveň je ale také součástí školních osnov i terapeutických programů a stále více lidí si lezení volí jako náplň svého volného času.
Tato kniha si neklade za cíl podat ucelený návod, jak trénovat nebo vést terapeutický program, jejím cílem je poskytnout přehled současných odborných studií k otázkám výkonu ve sportovním lezení. Jádrem publikace je syntéza poznatků o struktuře lezeckého výkonu, o posuzování somatických a funkčních předpokladů u sportovních lezců a o fyziologické odezvě organismu na lezeckou zátěž. Kniha je určena studentům tělesné výchovy, trenérům, instruktorům, fyzioterapeutům, tělovýchovným pracovníkům, ale i širší veřejnosti se zájmem o sportovní lezení.

Obsah

Předmluva
1. Přehled základních pojmů
Shrnutí
2. Lezení a šplhání jako součást tělesné přípravy
Od antiky k novověku
Osvícenství a filantropismus
Turnerský tělocvik
Spiess a Amoros
Přirozená metoda
Armádní příprava
Situace v českých zemích
Obliba šplhání a lezení u člověka
Shrnutí

3. Chápání výkonu ve vývoji horolezectví a sportovního lezení
Rakousko-německá škola
Anglické pojetí lezení
Francouzský bouldering
"Sesto grado"
Pískovcové lezení v Sasku a českých zemích
Americký "big wall" a bouldering
Skalní lezení v Evropě od 80. let 20. století
Vývoj obtížnosti lezeckých cest ve skalním lezení a v boulderingu
Současné hodnocení výkonu ve sportovním lezení
Aktuální vývoj sportovního lezení
Soutěžní lezení
Přístupy k dělení lezeckých a horolezeckých aktivit
Shrnutí

4. Struktura výkonu ve sportovním lezení
K termínům pohybová výkonnost a zdatnost
Genetická podmíněnost faktorů sportovního výkonu
Faktory výkonu ve sportovním lezení
Shrnutí

5. Antropometrické a funkční charakteristiky sportovních lezců
Diagnostika antropometrických a funkčních faktorů
Tělesné složení a antropometrické ukazatele
Tělesné složení a jeho hodnocení
Antropometrická měření
Somatické charakteristiky sportovních lezců

Svalová síla
Svalová síla a její hodnocení
Svalová síla a vytrvalost u sportovních lezců
Maximální síla flexorů prstů
Ruční dynamometrie
Lezecky specifické dynamometry
Lezení s lanem a bouldering
Poloha paží
Hloubka a způsob úchopu
Vliv povrchu chytu
Maximální síla pletence ramenního
Svalová vytrvalost flexorů prstů
Svalová vytrvalost pletence ramenního

Aerobní zdatnost
Aerobní zdatnost a její hodnocení
VO2 max
Srdeční frekvence
Energetická náročnost a kinetika O2
Ostatní ukazatele
Aerobní zdatnost sportovních lezců
Aerobní zdatnost a lezecký výkon

Flexibilita
Flexibilita a její hodnocení
Flexibilita u sportovních lezců

Rovnováha
Rovnováha a její hodnocení
Rovnováha u sportovních lezců
Shrnutí

Antropometrie a tělesné složení
Svalová síla
Aerobní zdatnost
Flexibilita
Rovnováha

6. Fyziologická odezva organismu při sportovním lezení
Srdeční frekvence, spotřeba kyslíku a energetická náročnost
Sklon cesty
Styl lezení
Rychlost lezení
Zkušenost Laktát
Hemodynamická odezva a oxidační stres
Hemodynamická odezva
Oxidační stres
Hormonální odezva
Shrnutí

7. Fyziologické principy tréninku ve sportovním lezení
Metabolické zajištění svalové kontrakce
Fosfátový (ATP-CP) systém
Glykolýza
Aerobní systém
Maximální a výbušná síla
Neurální adaptace motorických jednotek
Morfologické změny svalové tkáně
Metabolické změny ve svalu
Skládání silového tréninku
Maximální síla
Výbušná síla
Prostředky ovlivňování maximální a výbušné síly v lezení
Únava u cvičení maximální a výbušné síly
Ergogenní prostředky pro rozvoj maximální a výbušné síly

Silová vytrvalost
Únava a zotavení po silově-vytrvalostním výkonu
Ergogenní prostředky pro silově-vytrvalostní výkon
B-alanin a carnosin

Vytrvalost
Kontinuální zatížení o nízké intenzitě Intervalové/intermitentní zatížení
Ergogenní prostředky pro vytrvalostní výkon
Sacharidy
Kofein
Flexibilita
Shrnutí

8. Zdravotní aspekty sportovního lezení
Lezení a tělesná zdatnost
Ovlivnění aerobní zdatnosti lezením
Ovlivnění svalové síly lezením
Ovlivnění rovnováhy lezením
Ovlivnění tělesného složení lezením

Terapeutické využití lezení
Lezení jako prostředek terapie ortopedických a neurologických potíží
Lezení v terapii osob s psychomotorickými nebo vrozenými vadami

Zranění ve sportovním lezení
Zranění prstů a zápěstí
Ruptury šlachových poutek
Tenosynovitida
Lumbrikalní syndrom
Poškození postranních ligament prstů a kapsulitidy
Ganglion
Epifyzální únavové zlomeniny
Dupuytrenova kontraktura
Úžinové/útlakové syndromy
Zranění lokte a ramene
Loket
Rameno
SLAP
Impingement syndrom
Zranění dolních končetin
Trup
Shrnutí

Závěr
Bibliografie
Summary

Recenze

Kniha je v našem písemnictví ojedinělým pokusem o syntézu velmi široce pojatých aspektů obecné a zátěžové fyziologie v kontextu sportovního lezení. Autora tímto účelem prostudoval obrovské množství jak historické tak recentní literatury a celkem zdařile se pokusil naroubovat na široký kmen zátěžové fyziologie úzký proutek v podobě fyziologie lezení. Po přečtení díla získá čtenář základní představu o většině fyziologických aspektů lezení a s přibývajícími kapitolami jsou tyto aspekty aplikovány i do možných použití v tréninkovém procesu a do ovlivnění zdraví. Je obdivuhodné, jak široký záběr dokázal do relativně kompaktní práce autor vložit a mohu ji doporučit každému zájemci o lezeckou problematiku - a nejen to. Mohu ji doporučit jako inspiraci pro každého, kdo chce porozumět zejména silové kapitole zátěžové fyziologie.

Z recenzního posudku: Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.