tištěná kniha
Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Balabán, MilošRašek, Antonín

témata: politologie a mezinárodní vztahy, ekonomie a finance, krizové řízení a bezpečnost

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: březen 2010
ISBN: 978-80-246-1721-3
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Práce analyzuje současný politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich předpokládaný vývoj. V monografii je věnována pozornost jejich vzájemné spolupráci v rámci neformálního, ale stále více politicky a ekonomicky vlivného seskupení "BRIC" a též vztahům všech čtyř zemí s Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Součástí monografie je i přehled klíčových statistických údajů o ekonomickém postavení "BRIC" v globálním měřítku.

Obsah

ÚVODEM
(Miloš Balabán, Antonín Rašek)

1. AKTUÁLNÍ STAV A PERSPEKTIVY GLOBÁLNÍHO VLÁDNUTÍ A JEHO NEZÁPADNÍ AKTÉŘI
(Miloš Balabán, Martin Potůček)

2. BRAZÍLIE
(Jan Němec, Matyáš Pelant)
2.1 Hlavní rysy politického a ekonomického vývoje Brazílie v první dekádě 21. století
2.2 Vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky
2.3 Vztahy s hlavními světovými aktéry a jejich předpokládaný vývoj
2.4 Klíčové trendy vývoje postavení Brazílie ve světě v horizontu roku 2020

3. RUSKO
(Miloš Balabán)
3.1 Hlavní rysy politického a ekonomického vývoje Ruska v první dekádě 21. století Vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky
3.3 Vztahy s hlavními světovými aktéry a jejich předpokládaný vývoj
3.4 Klíčové trendy vývoje postavení Ruska ve světě v horizontu roku 2020

4. INDIE
(Vlastimil Blecha)
4.1 Hlavní rysy politického a ekonomického vývoje Indie v první dekádě 21. století
4.2 Vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky
4.3 Vztahy s hlavními světovými aktéry a jejich předpokládaný vývoj
4.4 Klíčové trendy vývoje postavení Indie ve světě v horizontu roku 2020

5. ČÍNA
(Rudolf Fürst)
5.1 Hlavní rysy politického a ekonomického vývoje Číny v první dekádě 21. století
5.2 Vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky
5.3 Vztahy s hlavními světovými aktéry a jejich předpokládaný vývoj
5.4 Klíčové trendy vývoje postavení Číny ve světě v horizontu roku 2020

6. ROSTOUCÍ ROLE BRIC V PROGNÓZE SVĚTOVÉ BEZPEČNOSTI -MOŽNÉ SCÉNÁŘE VÝVOJE
(Miloš Balabán, Antonín Rašek)

Příloha: Základní statistické údaje o BRIC (Jan Ludvík)

Autorský kolektiv

Recenze

Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se dlouhodobě zabývá bezpečnostní problematikou a v rámci svých aktivit vydalo k bezpečnostní tématice již několik hodnotných publikací, velmi dobře využitelných odborníky v praktické činnosti a současně i vhodných a přístupných laické veřejnosti pro popularizaci oblasti. Vytvoření monografie na téma Nezápadní aktéři světové bezpečnosti jako celek určitě přispěje k doplnění názoru na problémy globální bezpečnosti o některé nové úhly pohledu, které dosud nezaslouženě stály poněkud mimo zájem odborníků.
Nemohu se zvlášť nezmínit o třech kapitolách - Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí, Rusko - Hlavní rysy politického a ekonomického vývoje Ruska v první dekádě 21. století a Čína - Hlavní rysy politického a ekonomického vývoje v první dekádě 21. století. Tyto kapitoly považuji za klíčové. Kapitolu Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí zejména proto, že problematika strategického vládnutí, v obecnějším kontextu problematika globálního vládnutí, se stává v současné době stále aktuálnější a důležitější a je jí třeba nejen stále připomínat, ale je třeba přicházet s novými náměty a návody, kapitoly věnované Rusku a Číně proto, že vzhledem k dynamice a trendům vývoje obou mocností lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat jejich stále významnější vliv na světové dění, a to včetně dění v oblasti bezpečnosti.
Zmíněné tři kapitoly mohou také přispět ke změně dosud převažujícího nazírání problematiky bezpečnosti jako výlučné záležitosti ministerstev obrany a vnitra, případně bezpečnostních složek organizačně začleněných v jejich resortech. Obsah kapitol přivádí čtenáře k chápání bezpečnosti jako komplexního problému - zajišťování energetické bezpečnosti, řešení otázek ekonomické síly a odolnosti, zajišťování potravinové bezpečnosti, zabezpečování populace pitnou vodou, řešení otázek sociální soudržnosti společnosti, strategická reakce na probíhající klimatické změny a komplikovaný demografický vývoj, ad. V tomto kontextu jsou i prognózovány možnosti a pravděpodobné budoucí ambice potenciálních světových velmocí.
Publikace bude jistě obohacením poznání v oblasti bezpečnosti a nepochybuji, že si najde čtenáře.

Z recenzního posudku: Ing. Vladimír Krulík