tištěná kniha
Kapitoly o bezpečnosti

Kapitoly o bezpečnosti

Balabán, Miloš a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy, krizové řízení a bezpečnost

brožovaná, 484 str., 2. vydání
vydáno: prosinec 2010
ISBN: 978-80-246-1863-0
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Monografe "Kapitoly o bezpečnosti" pojednává o struktuře a vzájemných vazbách bezpečnostního systému České republiky v širším rámci tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Tomu odpovídá i obsah publikace, která je rozdělena do pěti kapitol: "Bezpečnost - hrozby - rizika", "Bezpečnost ČR - legislativní a ekonomický kontext", "Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty", "Mezinárodní zajištění bezpečnosti České republiky", "Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025". Součástí monografe je i přílohová část o legislativním zakotvení bezpečnostní politiky ČR a struktuře bezpečnostního systému ČR.