tištěná kniha
Dějiny německé literatury 2. část

Dějiny německé literatury 2. část

Bahr, Ehrhard

témata: literární věda

brožovaná, 440 str., 1. vydání
překlad: Kachlíková, Markéta
vydáno: květen 2006
ISBN: 80-246-1048-5
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury zahrnující období od raného středověku po současnost patří dnes již ke klasickým pracím literární historie. Dějiny vyšly poprvé koncem 80. let jako zhuštěný přehled literatury a literární vědy pro studenty v Americe. Především díky vysoké uživatelské hodnotě se poté ujaly také mezi studenty germanistiky i laiky v Německu. Celý text byl pro vydání, ze kterého vychází náš překlad, aktualizován a upraven. Každé literárně historické období je pojednáno v samostatné kapitole specialistou na dané období. Základem výkladu je historická interpretace reprezentativních děl. Cílem těchto literárních dějin je nejen ukázat kontinuitu a proměny literárních forem a žánrů, ale sledovat také působení literatury ve společnosti. To také zohledňují výběrové bibliografie jednotlivých spisovatelů včetně doporučené literatury pro zájemce o další studium.

Ve druhém svazku Dějin německé literatury jsou představeny literární dějiny období osvícenství a klasicismu, literární vědou dosud přesně nezařazení autoři Jean Paul, Friedrich Hölderlin a Heinrich von Kleist, epocha romantismu a dobu biedrmaieru. Přehled končí německou literaturou před revolučním rokem 1848.

Obsah

Předmluva
Osvícenství
Výmarská klasika
Mezi klasikou a romantismem
Romantismus
Doba předbřeznová: mezi revolucí a restaurací
Příloha
Přehled bibliografických děl k dějinám německé literatury
Německá literatura v českých překladech
Vydavatel a autoři jednotlivých částí
Jmenný rejstřík
Rejstřík děl
Věcný rejstřík