tištěná kniha e-kniha
Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

Báča, VáclavDžupa, ValérKrbec, Martin a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 76 str., 1. vydání
vydáno: únor 2017
ISBN: 978-80-246-3517-0
doporučená cena: 90 Kč

E-shop

Anotace

Skripta určená studujícím medicíny jsou věnovaná diagnostice a léčbě nejčastějších osteoporotických zlomenin. Jedná se o písemnou podobu studijních materiálů vytvořených k e-learningovému kurzu Osteoporóza (http://osteokurz.lf3.cuni.cz) nabízenému studentům všeobecného lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Skripta by měla pomoci studentům 3. LF UK, kteří se e-learningového kurzu nezúčastní, ale i studentům ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy, ve snadném a rychlém pochopení „ortopedického“ pohledu na problematiku nejčastějších osteoporotických zlomenin.