Základy teorie krizového managementu

Základy teorie krizového managementu

Antušák, EmilVilášek, Josef

témata: sport a tělovýchova

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2016
ISBN: 978-80-246-3454-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena především studentům dvouoborového studia studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pro aktuálnost problematiky krizového řízení může být vhodným studijním materiálem také pro učitele základních a středních škol. Zvládnutí potřebných teoretických východisek základů krizového managementu je předpokladem ke zvládnutí aplikace této teorie v předmětu Krizové řízení ve veřejné správě.