tištěná kniha e-kniha
Právo v kontextu umění, filmu a literatury

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

Agha, Petr a kol.

témata: právo, filozofie

brožovaná, 106 str., 1. vydání
vydáno: září 2020
ISBN: 978-80-246-4552-0
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Právní věda zpravidla zkoumá právní řád jako soubor pravidel a doktrín, ale jazykové a rétorické prostředky, které používá, zůstávají téměř zcela mimo oblast zájmu právních vědců, a to přesto, že jazyk hraje zásadní roli jak při tvorbě práva (např. při tvorbě konkrétních zákonů), tak při jeho provádění (např. v tom, jak se jazyk používá v průběhu soudního řízení). Tato kniha seznamuje čtenáře s těmi nezákladnějšími principy interdisciplinárního způsobu zkoumání práva, zejména s různými způsoby interakce různých forem umění a právních textů. Zkoumáme, jak je právo zastoupeno v různých kulturních kontextech, a zkoumáme také možnosti interpretace právních textů jako literárního a uměleckého produktu v tom nejširším slova smyslu.

Analyzujeme některá z ústředních témat práva a právní vědy, avšak zkoumáme je prostřednictvím škály disciplinárních přístupů, mezi které patří umění, poezie, film a literatura. Interakce s různými texty, jejich kulturně historickými kontexty či reprezentacemi vytváří specifickou dynamiku, díky které mohou čtenáři této knihy získat hlubší povědomí o právních a právně teoretických otázkách. Na pomoc si bereme také konvenčnější metody právní vědy, které pracují na průsečíku práva, politiky a filozofie a společně usilují o pochopení existujících právních institucí a konceptů a zohledňují společenské dopady právního řádu na společnost a jednotlivce. Proto je důležité, abychom dokázali rozeznávat, jakým způsobem se v soudních rozhodnutích konstruuje příběh, který je následně jazykem práva vyprávěn, a naučili se číst v argumentaci soudů a rozpoznávat způsoby, jak mohou slova a slovní spojení právního jazyka buď reprodukovat, nebo měnit základní kulturní a politické nastavení společnosti. Autorský tým vychází z toho, že kulturní a umělecká média jsou schopna ukázat jednak na systémové problémy, se kterými se právo potýká (normotvorba a implementace práva), a také poskytnout jemnější optiku, která nám zprostředkuje mnohem bohatší kognitivní pole, ze kterého můžeme čerpat při analýze klíčových právních problémů; takové pole se totiž neomezuje na doktrinální chápání práva. Tato kniha upozorňuje na příběhy, které se nemohou z různých důvodů odrazit v procesech interpretace práva nebo jeho tvorby.

Recenze

„Byly doby, kdy svět nebyl tak propojený. Dnes je naše vědomí propojené přes všechna média a ovlivňují nás i věci z druhého konce světa. Když například v Číně hoří pralesy, pocítíme ty důsledky i u nás. A vy se samozřejmě nemůžete tradičním způsobem domluvit s někým z Číny, k tomu už potřebujete experty, expertní řešení a expertní vědění, svět je nyní neuvěřitelně komplikovaný.
[…]
Tato kniha nejen studentům Právnické fakulty, ale komukoliv, kdo si ji koupí, může otevřít oči a ukázat jim, že právo nemusí být jen soubor nějakých studených norem. Čtenářům ne-právníkům může ukázat, proč je důležité právo znát a právníkům může zase ukázat, že umění, film a literatura je mohou významně profesně obohatit buď proto, že z těchto neprávních systémů mohou získat informace o tom, jak je právo ve společnosti reflektované anebo i proto, že jim mohou pomoci získat hlubší porozumění zásadním otázkám, se kterými se právo potýká.“

- Petr Agha z rozhovoru s Jiřím Novákem (iForum)